IZRAEL – Trzeci razem z Egiptem i Asyrią.

Pytanie (1906)Proszę o wytłumaczenie Izaj. 19:24 (NB): „W owym dniu będzie Izrael jako trzeci razem z Egiptem i Asyrią błogosławieństwem na ziemi”.

Odpowiedź – Wierzymy, że to jest obraz na przyszłość. Nie można się spodziewać, aby niewypełnione dotąd proroctwa były jasne i zrozumiałe w swych szczegółach. W jaki sposób Izrael będzie zajmował miejsce między innymi narodami, nie jest jeszcze jasne, ale Pan mówi o tych trzech nie tylko tutaj, również w Księdze Ezechiela mowa jest o Egipcie, Sodomie i Izraelu – że błogosławieństwo Boże spłynie na nich wszystkich. Zdaje się, że Pan dał proroctwo, aby było lepiej rozumiane dopiero po jego wypełnieniu się. Podobnie proroctwa odnoszące się do Chrystusa można było zrozumieć wtedy, gdy się wypełniły i prawie wszystkie proroctwa odnoszące się do wtórego przyjścia Chrystusa nie były zrozumiane, dopóki się wypełniły. [353,1]