BADACZE PISMA ŚWIĘTEGO – Odnośnie nowej denominacji.

Pytanie (1913)Czy Międzynarodowe Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego uważa się za jedyny prawdziwy kościół? Czy stara się utworzyć nową denominację?

Odpowiedź – Jedynym prawdziwym Kościołem, drodzy przyjaciele, jest Kościół biblijny. Nigdy nie było innego, jak tylko ten jeden prawdziwy Kościół. Wszystkie inne kościoły są fałszywe. Gdybym zakładał kolejny kościół, to budowałbym następny fałszywy. To nie jest naszym dążeniem. Międzynarodowe Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego trzyma się założenia, za którym stoi też Biblia, że wszyscy, co ufają Panu Jezusowi Chrystusowi i ofiarowali się, aby postępować Jego śladami, należą do Kościoła Boga żywego, których imiona zapisane są w niebie. Międzynarodowe Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego nie uznaje żadnego innego kościoła. Nie twierdzi, że jedynie jego uczestnicy stanowią Kościół. Owszem, uznaje ono, że wszyscy prawdziwi chrześcijanie w różnych kościołach powinni się przebudzić. Staramy się budzić ich do Prawdy. Międzynarodowe Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego uznaje, że ci prawdziwi chrześcijanie znajdują się w niebezpieczeństwie popadnięcia w niewiarę, chyba że otrzymają prawdziwe światło Słowa Bożego, i w ten sposób stara się przyprowadzić wszystkich chrześcijan do badania Biblii, a tym sposobem do zupełnego połączenia jako Kościół Chrystusowy. [348,2]