BADACZE PISMA ŚWIĘTEGO – Z dala od wszystkich denominacji.

Pytanie (1913)Z jakiego powodu Międzynarodowe Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego trzyma się z dala od innych denominacji?

Odpowiedź – Międzynarodowe Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego nie trzyma się z dala od żadnej denominacji. Jesteśmy radzi widzieć wszystkich w każdym zgromadzeniu, o każdej porze, z każdej denominacji. Nie trzymamy się z dala od nikogo. Dlaczego nie idziemy do żadnej katedry, by tam mieć zebranie? Oni nas nie zaprosili. Czemu nie idziemy do Kościoła episkopalnego? Nie zapraszali nas. Czemu nie idziemy do Kościoła baptystycznego? Oni nas również nie zapraszali. My zapraszamy wszystkich i staramy się mieć nasze zebrania w miejscach publicznych, by ludzie ze wszystkich denominacji mieli swobodny dostęp. Na przykład tę piękną salę mamy aż do 20 lipca; tu wszyscy mają pełne prawo wstępu i mogą czuć się mile widziani, zarówno żydzi, jak i poganie, ludzie ze wszystkich denominacji. Nie trzymamy się z dala. Myślę, że trzymanie się z dala leży po drugiej stronie. Mówimy do ludzi ze wszystkich denominacji: Chodźcie z nami, nie musicie się do niczego przyłączać. [348,1]