BADACZE PISMA ŚWIĘTEGO – Stosunek do unii kościołów.

Pytanie (1913)Jak Międzynarodowe Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego zapatruje się na sprawę unii kościołów?

Odpowiedź – Wierzymy, że unia kościoła jest właściwą rzeczą, ponieważ w kwestii tej odwołujemy się do Słowa Pańskiego. „Jeden jest mistrz wasz, Chrystus; ale wy wszyscy jesteście braćmi” [Mat. 23:8]. To jest właśnie to, co głosimy, gdy mówimy: Znieście te ogrodzenia różnych wierzeń i niech się wszyscy połączą, czy to baptyści, uczniowie, luteranie, metodyści, prezbiterianie czy katolicy; połączmy się jako badacze Słowa Bożego i naśladowcy Pana Jezusa Chrystusa. Lecz jest różnica między połączeniem, o którym wspominamy, a federacją, o której tak wiele się słyszy. Ta ostatnia jest niebiblijna. Biblia informuje nas, że federacja odniesie pewien sukces, lecz gani ją. [347,4]