BADACZE PISAM ŚWIĘTEGO – Długość istnienia organizacji.

Pytanie (1913) – Od ilu lat Międzynarodowe Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego prowadzi działalność publiczną?

Odpowiedź – Działalność publiczna Stowarzyszenia jest prowadzona już od czterdziestu lat. Rozumie się, że nie w takim stopniu jak obecnie i nie zawsze była taka liczba członków, lecz zgromadzenia działają już od 40 lat. Wierzymy, że możemy w pewnym sensie powiedzieć, iż niektóre zbory istnieją prawie tysiąc dziewięćset lat. Za czasów apostolskich istniały tego rodzaju zgromadzenia i nie mamy wątpliwości, że w „ciemnych wiekach” również istniały podobne zbory. Jednak nie znajdziecie o nich wzmianki w historii kościelnej, ponieważ kościół zaniedbał Biblię, a poszedł za wyznaniami wiary. Gdybyśmy mieli dokładną historię, to znaleźlibyśmy badaczy Biblii w ciągu całych osiemnastu stuleci. [347,3]