BADACZE PISMA ŚWIĘTEGO – Stosunek do innych zgromadzeń.

Pytanie (1913)Jaki jest stosunek Badaczy Pisma Świętego w Springfield do zgromadzenia w Boston lub w Brooklynie?

Odpowiedź – Wszystkie zgromadzenia są niezależne. Mają jedynie duchowy związek sympatii i braterstwa, jak mają chrześcijanie we wszystkich częściach świata. „Jeden jest mistrz wasz Chrystus” [Mat. 23:10]. Wszyscy jesteśmy badaczami Biblii w szkole Chrystusowej. [346,2]