BADACZE PISMA ŚWIĘTEGO – W jaki sposób ich stowarzyszenie jest międzynarodowe?

Pytanie (1913)Dlaczego wasze Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego zwie się międzynarodowym?

Odpowiedź – Po prostu dlatego, że jest międzynarodowe. Nasze stowarzyszenie ma swoją siedzibę zgodnie ze statutem w Londynie, w Anglii, chociaż działa tutaj. Jest to jedna z filii Watch Tower Bible and Tract Society, z której powstały inne filie, ustanowione dla prowadzenia różnego rodzaju działalności, podobnie jak metodyści mają Epworth League, Kobiece Stowarzyszenie Pomocy i nie wiem, ile jeszcze innych stowarzyszeń. One wszystkie są metodystyczne. Nasze stowarzyszenie jest międzynarodowe, ponieważ działa we wszystkich częściach świata. [346,1]