BADACZE PISMA ŚWIĘTEGO – Czy mają specjalną Biblię?

Pytanie (1913)Czy to prawda, że Międzynarodowe Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego ma swoją Biblię, która się różni od innych?

Odpowiedź – Niektórzy ludzie myślą, że mamy inną Biblię, ponieważ gdy cytujemy teksty Pisma Świętego, to im się zdaje, że takich tekstów przedtem w Biblii nie napotykali. Przychodzi nam na myśl pewna kobieta, która tak się wyraziła: „Mój pastor przyszedł mnie odwiedzić po śmierci mojego męża”; jej mąż należał do Badaczy Pisma Świętego, zaś jej pastor był metodystą. I stwierdził: „Twój mąż wyznawał dziwną religię, czyż nie?”. Ona odpowiedziała: „Wierzył inaczej niż inni w niektórych sprawach”. „A w co wierzył?” Na to ona odrzekła: „Na przykład w to, że w przyszłości, w czasie tysiącletniego panowania Chrystusa będzie sposobność restytucji dla całego rodzaju ludzkiego. Wtedy ludzie będą pozbywać się grzechu i śmierci, odwrotnie do tego, co teraz się dzieje. Biblia nazywa to restytucją i mój mąż w to wierzył”. Na to pastor odpowiedział: „Nie ma niczego takiego w Biblii”. Ona zaś stwierdziła: „Zdaje mi się, że jest”. On na to: „Mylisz się”. Ona odparła: „Myślę, że to znajdę w Biblii, zdaje się, że on te miejsca zaznaczył”. Podała mu otwartą Biblię, gdzie zaznaczone były wersety w Dziejach Ap. 3:19-21, a on przeczytał. „Co to za Biblia?” Spojrzał na okładkę tej Biblii i zauważył napis: „Amerykańskie Towarzystwo Biblijne” i stwierdził: „Ja tego tekstu nigdy przedtem nie zauważyłem w Piśmie Świętym”.

W podobny sposób rzecz się ma z innymi tekstami. Nie wiedzieliśmy o niektórych rzeczach, które się tam znajdują, zaś wielu rzeczy, o których nam się zdawało, że tam są, wcale nie ma. My nie mamy innej Biblii, lecz możemy powiedzieć, że mamy specjalne wydanie, czyli powszechny przekład króla Jakuba, do którego na końcu dodaliśmy pewne szczególne komentarze, zebrane wyjątki z „The Watch Tower” i „Wykładów Pisma Świętego” dotyczące różnych fragmentów Pisma Świętego i objaśniające niektóre z nich. Ktoś mógłby nazwać ją Biblią Watch Tower, lecz my wolimy ją nazywać wydaniem Badaczy Pisma Świętego, ponieważ pomaga sprawdzać, czego Biblia uczy w różnych kwestiach. [345,3]