BADACZE PISMA ŚWIĘTEGO – A przynależność do denominacji.

Pytanie (1913)Dlaczego wszyscy mówcy Międzynarodowego Stowarzyszenia Badaczy Pisma Świętego publicznie zachęcają ludzi do pozbywania się wszystkich związków z denominacjami?

Odpowiedź – Nie wiedziałem, że to czynią. Utrzymujemy jednak, że byłoby rzeczą właściwą przełamać wszelkie denominacyjne zapory, to jest te różne mury sekt, z których część istnieje od wieków, inne zaś od niedawna, trzymając chrześcijan mniej lub bardziej oddzielonych. Niektóre z nich mają wysokie ogrodzenia, inne niskie, lecz wszystkie w swoich dążeniach dopomagają do rozdziału; radzimy ludowi Bożemu, aby wyszedł spoza tych ogrodzeń i się połączył. Połączył się w badaniu Słowa Bożego. Te różne wierzenia są jak słupy powbijane w ziemię, do których sami się przywiązaliśmy. Czemu by się od nich nie uwolnić? W pieśni śpiewamy: „Ześlij, o Panie, Twoją prawdę i światło, niech one będą naszymi przewodnikami” [HoD 260, PBT „O, Panie, ześlij światła krąg i Prawdy Twojej zdrój”]; jednak nie jesteśmy w stanie za nimi iść, bo jesteśmy przywiązani do sekciarskich słupów. Dlatego opuśćmy te słupy, a udajmy się za światłem. Wierzymy, że to jest droga Boża. Nie mówimy jednak nic nieuprzejmego o chrześcijanach znajdujących się w tych denominacjach. Występujemy jedynie przeciwko owym rozmaitym wierzeniom, ponieważ wyrządziły nam one wiele szkody i wciąż jeszcze szkodzą innym. Gdyby wszystkie ludzkie wierzenia zostały zmiecione, to byłaby to dobra sposobność dla ludzi, żeby połączyć się we wspólnym badaniu Słowa Bożego i z upływem dni czynić coraz większy postęp. [345,2]