BADACZE PISMA ŚWIĘTEGO – Nazywani ludźmi w Prawdzie.

Pytanie (1913)Gdy Badacze Pisma Świętego mówią o sobie, że są w Prawdzie, to czy mają przez to na myśli, iż jedynie oni rozumieją prawdę Bożą?

Odpowiedź – Ja bym tej sprawy nie przedstawiał w takiej formie. Mam taką myśl, że my jesteśmy tymi, którzy Prawdę przedkładają nad wszystko inne, że miłujemy Prawdę i gotowi jesteśmy poświęcić wszystko dla Prawdy. Nie stawiamy tradycji ani ludzkich wierzeń ponad Prawdą. Nie poświęcamy Prawdy dla jakiejś sekty lub stronnictwa, lecz je raczej poświęcamy dla Prawdy, a nawet samych siebie, dlatego że według naszego zrozumienia Bóg postanowił, by Prawda reprezentowała Jego samego. Jezus tak to przedstawia w Słowie, mówiąc: „Ja jestem (...) prawda” [Jan 14:6 NB]. Gdy stajemy po stronie Prawdy, stajemy po stronie Pana.

Oprócz tego można jeszcze powiedzieć, że wyraz „prawda” jest czasami używany jako przeciwieństwo błędu. Patrząc na nasze minione doświadczenia, dopatrujemy się wielu błędów, którym hołdowaliśmy, lecz od czasu, gdy wzrastamy w znajomości i w prawdzie, mówimy o tej sprawie z tego punktu zapatrywania; wyrażenie powyższe nie ma być wszakże rozumiane w znaczeniu sekciarskim. Ta nazwa nie wyszła ode mnie, lecz wyłoniła się sama pomiędzy tymi, co miłują Prawdę. Chętnie przyjmiemy i obdarzymy tym samym ogólnym komplementem wszystkich ludzi. [345,1]