UBEZPIECZENIE – Czy właściwe jest wykupywanie krótkoterminowej polisy?

Pytanie (1912) – Czy właściwe jest nabywanie pięcioletniej polisy ubezpieczeniowej, wypłacanej w wypadku śmierci, czyli takiej, która przedawnia się po pięciu latach? Czy warto ją wykupywać?

Odpowiedź – Nie znam warunków waszych towarzystw ubezpieczeniowych tutaj, w Wielkiej Brytanii, ale wiem, że w Ameryce mamy wiele dobrych towarzystw. W wielu przypadkach są one tak solidne jak banki, a w niektórych nawet silniejsze. Niektóre z tych towarzystw wypuszczają bardzo przystępne ubezpieczenia. Kto może zostawić pieniądze swojej rodzinie, może równie dobrze zostawić w ubezpieczalni, ponieważ ubezpieczenie będzie tak samo bezpieczne w ubezpieczalni jak w banku. Czy byłoby właściwie ubezpieczyć własne życie? Mogę powiedzieć, że to jest wielkim błogosławieństwem dla ludzi. Niech jednak zaufanie do firmy ubezpieczeniowej nie zastąpi pokładania ufności w Panu. Niektórzy biedacy pokładają całą swoją ufność w bankach, w firmach ubezpieczeniowych i w giełdzie. Gdy te organizacje upadną, wówczas ich biedna wiara również upadnie. Nie powinniśmy czynić zabezpieczeń dla nas samych, lecz wykorzystać każdą sposobność, by pomóc tym, którzy są wokół nas i tym, co po nas zostaną. Co się tyczy tego, gdzie macie ulokować swoje pieniądze lub do którego banku, ja nie wiem i wam nie powiem. Pan Jezus powiedział, że swoje skarby powinniśmy gromadzić tam, „gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą” [Mat. 6:20 NB]. Znam tylko jedną inwestycję, która jest pewna i jest to niebiańska inwestycja, „gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną”. Nie mogę dać ani nie będę próbował dać lepszej rady nad słowa naszego Mistrza. Podałem tu jedynie kilka myśli i sugestii, bo decydującej odpowiedzi na to pytanie dać nie można. [344,1]