PRZYPISANIE – Przez kogo?

Pytanie (1916-Z) – Jeżeli zasługa jest przypisana, to kto ją przypisuje? Jeżeli sprawiedliwość jest przypisywana, to przez kogo?

Odpowiedź – Pan nasz Jezus przypisuje swoją zasługę swoim naśladowcom na warunkach ich przymierza pełnego ofiarowania; lecz przypisanie to jest w zupełnej zgodzie i przy współdziałaniu Boskiej sprawiedliwości, a nie inaczej. Przypisanie zasługi osobie niedoskonałej, pragnącej naśladować Jezusa, może być również określone jako przypisanie sprawiedliwości danej osobie przez Ojca Niebieskiego, jak czytamy: „Bóg jest, który usprawiedliwia” – Rzym. 8:33. [340,1]