PRZYPISANIE – Kiedy przypisana zasługa jest zwolniona?

Pytanie (1911-Z) – Czy w przypadku tych, co całkowicie upadną i umrą wtórą śmiercią, przypisana im zasługa zostaje zwolniona w czasie, gdy ich upadek jest sprawą dokonaną, czy też w czasie, kiedy rzeczywiście umierają?

Odpowiedź – Zasługa Chrystusowa przypisana jest tym, co przystępują do Ojca przez Niego. Ci, co pogardzą tą ziemską zasługą Chrystusową, nie mają jej już więcej od chwili pogardzenia; od chwili ich odrzucenia przez Pana wszelka zasługa, jaką mieli, jest zwolniona, stracona. To nie znaczy, że tacy muszą umrzeć w tym momencie, lecz wpadają w ręce Boga żywego, czyli z rąk miłosierdzia dostają się w ręce sprawiedliwości. A wiemy, że nic niedoskonałego nie może ostać się przed obliczem żywego Boga i sprawiedliwości. Ci, co pogardzą okupem, nie mają już, jak się wydaje, poczucia grzechu. Jest to pokazane w przypowieści w owym człowieku, który zdjął z siebie „weselną szatę”; od chwili, gdy ją odrzucił, szata ta nie należała już więcej do niego. [339,1]