PRZYPISANIE – Zasługi Chrystusowej.

Pytanie (1911-Z) – Co znaczy określenie „przypisana zasługa Chrystusowa”?

Odpowiedź – Mówiąc o przypisanej zasłudze Chrystusowej powinniśmy mieć wyraźnie w umyśle, że Chrystus ma pewną osobistą zasługę, pewną własną sprawiedliwość, której nigdy nie stracił. On potrzebuje swojej własnej sprawiedliwości. W takim znaczeniu owego słowa nie mógłby nam dać swojej sprawiedliwości bez pozbawienia się jej. To samo byłoby prawdą o Jego prawie do życia. On ma prawo do życia, lecz nie jest to owo prawo, jakie przypisuje nam, bo On sam go potrzebuje. Potrzebuje również swojej własnej zasługi.

W jakim zatem znaczeniu mówimy, że w Tysiącleciu Chrystus da ludzkości prawo do życia i sprawiedliwość, a w Wieku Ewangelii przypisuje je Kościołowi? Należy to rozumieć w następujący sposób: Chrystus da ludzkości prawo do życia, czyli zasługę, którą uzyskał w nagrodę za swoje posłuszeństwo jako człowiek Chrystus Jezus. Był to przywilej, czyli prawo, by żyć jako ludzka istota. Prawo to zdobył przez posłuszeństwo Zakonowi (Rzym. 10:5; Gal. 3:12). Obecnie jest On nader wywyższony, jest uczestnikiem boskiej natury i już więcej nie potrzebuje prawa do ludzkiego życia ani tej sprawiedliwości, która wiąże się z tym prawem. Chrystus jest najzupełniej zadowolony i doskonały w swoim obecnym stanie. Ma więc coś, co w przyszłości może dać światu; mianowicie, prawo do ludzkiego życia i sprawiedliwość związaną z tymże prawem, zasługę ziemskiej ofiary. Z tej zasługi przypisuje Kościołowi w obecnym czasie tyle, ile potrzeba na zrównoważenie ich niedoskonałości. Jesteśmy zupełni w Nim, tak że przez Niego nasze poświęcenie samych siebie może być ofiarą przyjemną Bogu i uznaną za świętą. [338,2]