NIEŚMIERTELNOŚĆ – Który sam ma nieśmiertelność.

Pytanie (1913)Do kogo odnosi się następujący wyjątek z Pisma Świętego: „Jedyny, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może” (1 Tym. 6:16 NB)?

Odpowiedź – Ten fragment jest w pewnym stopniu podwójnego znaczenia; to znaczy, że można to rozumieć dwojako. Jeżeli ktoś twierdzi, że stosuje się do Ojca Niebieskiego, nie będę się z nim wcale sprzeczał w tej sprawie. Ale podając naszą własną opinię, jak się już wyraziliśmy i jak wciąż wierzymy, mówię, że orzeczenie to stosuje się do naszego Pana Jezusa. Gdyby stosowało się do Ojca, znaczyłoby to, że tylko Ojciec ma nieśmiertelność i sugerowałoby, że Pan Jezus nie ma nieśmiertelności, gdy zaś Pismo Święte mówi, że ma. Zastosowanie tego wersetu do Pana Jezusa i powiedzenie, że tylko On ma nieśmiertelność, nie odejmuje wcale Ojcu Niebiańskiemu nieśmiertelności, ponieważ, jak wyjaśnia apostoł, Bóg jest zawsze wyjątkiem od wszelkiej reguły i od jakiegokolwiek porównania. On jest zawsze ponad wszystkim. [337,1]