TOŻSAMOŚĆ – W Wieku Tysiąclecia.

Pytanie (1913) – Proszę wytłumaczyć, czy tożsamość każdej jednostki ludzkiej będzie zachowana przez cały Wiek Tysiąclecia i potem?

Odpowiedź – Według mego zrozumienia tak, tożsamość każdej jednostki będzie zachowana; to znaczy wszystkich, z wyjątkiem tych, którzy pójdą na wtórą śmierć. Nie mogę powiedzieć, że znam jakieś miejsca Pisma Świętego, które by to poświadczyły; jest to jedynie logiczny wniosek. Bóg postępuje z nami jako z indywidualnymi jednostkami, nie jak z kawałkami drewna, metalu czy czymś, co nie posiada inteligencji, lecz jako z inteligentnymi jednostkami posiadającymi ciała, aby można je odróżnić jako osoby. Dlatego wierzymy, że tak zawsze będzie. Nie spodziewamy się, że w przyszłości będzie gorzej niż obecnie, ale że kiedy przyjdzie to, co jest doskonałe, rzeczy, które obecnie są tylko częściowe, przeminą. [335,1]