DUCH ŚWIĘTY – W jaki sposób otrzymany przed Pięćdziesiątnicą?

Pytanie (1908)W jaki sposób uczniowie otrzymali ducha świętego przed Dniem Pięćdziesiątnicy, jak stwierdzone jest w wersecie Jan 20:22 (NB): „A to rzekłszy, tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego”?

Odpowiedź – Fragment tutaj zacytowany zdaje się odnosić do wcześniejszego czasu, z początku misji. Nie było mnie tam i nie wiem o niczym, co by się temu sprzeciwiało, ale podoba mi się to, że chociaż Jan zapisał to tutaj, to w rzeczywistości zdarzyło się to jakiś czas wcześniej, przy początku misji, gdy Jezus wysyłał uczniów w swoim imieniu. Zdaje się, że to wówczas Jezus tchnął na nich i rzekł: „Weźmijcie Ducha Świętego” oraz posłał ich. Uczniowie Jezusa rozeszli się w Jego duchu, w Jego mocy i wykonywali dzieło w Jego imieniu, lecząc chorych, wyganiając złe duchy i czyniąc wiele innych wspaniałych dzieł. Mniemam więc, że tchnięcie na nich i udzielenie im ducha świętego odbyło w się tym właśnie znaczeniu i w owym czasie. Co mogłoby to znaczyć? Zesłanie ducha świętego na Kościół podczas Pięćdziesiątnicy było dowodem, że Kościół został od Boga przyjęty i że udzielenie ducha świętego było wstrzymane aż do czasu, gdy Jezus dopełnił ofiary na Kalwarii, wstąpił do nieba i ukazał się przed obliczem Bożym dla nas. Zesłanie ducha świętego było dowodem dla uczniów, że Bóg ich przyjął i że odtąd mogą uważać się za członków Ciała Chrystusowego, za Jego spłodzonych z ducha synów. Duch, jakiego Chrystus udzielił przedtem swym uczniom, był Jego duchem i Jego mocą. Jezus otrzymał ducha nie pod miarą i tym duchem leczył chorych, ponieważ moc ta została nałożona na Niego; udzielił więc uczniom tej mocy i wysłał ich jako swoich przedstawicieli, w swoim imieniu. [332,1]