DROGA ŚWIĘTA – Użycie żelaznej laski.

Pytanie (1913-Z)Czy ktokolwiek będzie zmuszony albo zniewolony, aby iść „drogą świętą” [Izaj. 35:8]?

Odpowiedź – Obecnie nie ma „drogi świętej”, wobec tego nikt nie idzie tą drogą w Wieku Ewangelii. Droga taka nie będzie istniała aż do czasu, gdy wielki Król obejmie kontrolę nad wszystkimi sprawami, obali obecny porządek rzeczy i ustanowi Królestwo Niebieskie. Wówczas przygotowana zostanie droga święta, po której będą mogli chodzić sprawiedliwi. W Wieku Ewangelii są tylko dwie drogi – wąska i szeroka (Mat. 7:13-14). Wąska jest dla tych, którzy pragną iść w ślady Jezusa i jest ona stroma i wyboista. Ta druga jest drogą prowadzącą na zatracenie; jest ona szeroka i na niej rodzaj ludzki spieszy do grobu.

Ci, którzy postępują właściwie śladami Mistrza, muszą czynić to dobrowolnie. Muszą mieć ochotnicze poświęcenie. Być zmuszanym do tego jest nie do pomyślenia w tym wypadku. Malutkie Stadko będzie w ten sposób postępować wąską drogą, ale Wielkie Grono przejdzie doświadczenia, które zmuszą je nie do wybrania jednej szczególnej drogi, ale do zadecydowania z własnej woli, którą drogą iść. Jest wielka różnica między zmuszeniem człowieka, aby wsiadł na okręt, a wywarciem na niego pewnych wpływów, które spowodują, że sam zapragnie to zrobić.

W następnym wieku, kiedy otwarta zostanie święta droga dla świata (Izaj. 35:8), siła będzie użyta, aby doprowadzić całą ludzkość do znajomości prawdy odnośnie tego, co Bóg dla nich przygotował. Wówczas złe postępowanie będzie karane ćwiczącą chłostą. Ale dalekim od prawdy byłoby przypuszczać, że ludzkość będzie zmuszana do drogi świętej. Wszyscy, którzy na nią wstąpią, będą musieli czynić starania, albowiem droga ta będzie prowadzić w górę. Nasz Zbawiciel powiedział, jakie jest życzenie Ojca wobec wszystkich, którym ma On udzielić życia wiecznego. Oto Jego słowa: „Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie; bo i Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali” [Jan 4:23 NB]. [331,1]