WYSOKIE POWOŁANIE – Czy nasze rodziny będą o nas wiedziały?

Pytanie (1909) – Czy ci z naszych rodzin, których pozostawimy po sobie, będą wiedzieć, że uczyniliśmy nasze powołanie i wybranie pewnym i w jaki sposób będą to wiedzieć?

Odpowiedź – Myślę, że będą wiedzieć. Będzie to zgodne z charakterem naszego Ojca Niebieskiego – dać poznać bogactwo swojej łaski dla nas w Jezusie Chrystusie. Pismo Święte wzmiankuje w psalmach, że będzie się mówić o tym i o owym, że taki a taki urodził się w Syjonie [Psalm 87:5 BG]. Co to znaczy? Myślę, że odnosi się to do niebieskiego Syjonu i do tych, którzy będą zrodzeni w pierwszym zmartwychwstaniu, a nasi przyjaciele i krewni dowiedzą się o naszym zmartwychwstaniu i urodzeniu w Syjonie oraz że przeszliśmy poza zasłonę, tak samo, jak wiemy, że przeszedł za zasłonę nasz Pan Jezus. [330,2]