WYSOKIE POWOŁANIE – Pożądanie koron należących do innych.

Pytanie (1905) – Jeżeli wszyscy powołani zostali wybrani przed rokiem 1900, to czy obecnie nie pożądamy koron należących do innych? Mam na myśli tych, którzy zaczęli ubiegać się po roku 1900?

Odpowiedź – Sądzę, że brat nie myślał tak, jak napisane jest w pytaniu, albowiem gdyby wymagana liczba została wybrana przed rokiem 1900, to zakończyłoby to całą sprawę. Zdaje się, że pytający ma na myśli to, że jeśli dostateczna liczba została powołana przed 1900 rokiem, aby skompletować wybór, to czy nie pożądamy korony należącej do kogoś innego? Odpowiadamy, że nie, wcale nie. Zależy to od łaski Bożej, a nie od naszej woli. Nie dlatego, że wy lub ja robimy to czy owo, ale ponieważ Bóg ma coś do rozdania. Bóg dokonywał swego dzieła przez rozpowszechnianie Prawdy itd., i wyróżnił tych, którzy przyjęli wezwanie. Jeżeli tacy okażą się niegodni korony albo działać będą na przekór łasce Bożej, to nie są to ci, którym Bóg zamierza dać koronę. On zamierza dać im sposobność, tak jakby nie wiedział, jakie z tego wynikną skutki. Przypuśćmy, że w obecnym czasie dostateczna liczba otrzymała łaskę Boga i że nikogo nie brakuje do tej liczby; przypuśćmy, że ja nie uczyniłem jeszcze poświęcenia i bardzo bym chciał, żeby Pan miał jeszcze jakieś błogosławieństwo do rozdania, abym to ja był jednym z tych wyróżnionych; ale nie wiem tego i cała liczba może jest już skompletowana i ubieganie się może okazać się bezużytecznym, gdyż mógłbym odebrać koronę komuś innemu. Powinienem powiedzieć tak: Dowiedziałem się o bogactwie Twej łaski, Panie i poświęciłem się Tobie bez względu na to, czy liczba jest skompletowana, czy nie, a Ty, Panie, możesz mi dać to, co Ci się upodoba. Cokolwiek Pan da, będzie to bardzo wielką rzeczą. Królowie dają dary stosownie do swego królewskiego urzędu. Nie byłoby zgodne z charakterem Boga dawać coś lichego. Pan ma zamiar dać błogosławieństwo tysiącom tych, którzy są Jego. Oddajcie Panu swoje serce, a otrzymacie o wiele więcej, niż prosicie lub możecie sobie wyobrazić. Dlatego ofiarowanie się teraz Panu nie jest pożądaniem czyjejś korony. Jeżeli Pan daje wam koronę, bierzcie ją, bowiem nie będzie to pożądaniem korony kogoś innego. [330,1]