PIEKŁO – Grzesznicy wrzuceni do niego.

Pytanie (1913)Proszę wytłumaczyć słowa: „Niepobożni się obrócą do piekła; wszystkie narody, które zapominają Boga” [Psalm 9:18]. Czy to piekło jest miejscem dla wszystkich, łącznie z Kościołem?

Odpowiedź – Przede wszystkim ludzie, którzy zapomnieli Boga, musieli Go wcześniej znać. Żaden człowiek nie może zapomnieć tego, czego nigdy nie wiedział. W przypadku większości ludzi poznanie Boga odbędzie się w przyszłości. Bardzo mało jest takich w Springfield, którzy znają Boga w prawdziwym sensie. Wy i ja przekonujemy się, że z dnia na dzień dochodzimy do coraz lepszego poznania Boga. Jezus powiedział: „A to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga” [Jan 17:3 NB]. Ilu ludzi zna Boga w takim znaczeniu? Każdy musi najpierw poznać Boga, zanim będzie Go mógł zapomnieć.

Kim są ci niepobożni, o których wspomina psalmista? Sprawdziliśmy ten osobliwy tekst i pamiętamy, jak brzmi. Według hebrajskiego powinien brzmieć tak: „Niepobożni powrócą do szeolu [razem ze] wszystkimi narodami, które zapomniały Boga”. Oznacza to pójście do szeolu po raz drugi, czyli mówiąc inaczej – umrą oni wtórą śmiercią. Pierwszy raz musi iść do szeolu każdy; nie tylko niepobożny, ale każdy – bogaty i ubogi, czarny i biały, mężczyzna i kobieta, każdy musi iść do szeolu. Lecz nie mogą oni tam iść drugi raz, dopóki ich najpierw Syn nie uwolni. Dowiadujemy się, że dziełem Syna w Tysiącleciu będzie uwolnienie owych więźniów ze stanu śmierci. Powie on do więźniów: „Pokażcie się. Wyjdźcie”. W ciągu tysiąca lat panowania Mesjasza wszyscy ci więźniowie wyjdą, a ci, którzy w ciągu owego czasu nie okażą się godnymi żywota wiecznego, powrócą do szeolu. Jest to po prostu inny sposób określenia wtórej śmierci. [329,1]