PIEKŁO – Jego przeciwieństwo.

Pytanie (1909)Mówimy, że wszystko ma swoje przeciwieństwo; jeżeli tak, to dlaczego nie ma miejsca kary?

Odpowiedź – Cóż, nie wiem, czy kiedykolwiek słyszeliście, żebym mówił, iż wszystko ma swoje przeciwieństwo, albo że Pan tak mówił, a kto tak twierdził, powinien być o to zapytany. Prawdą jest, że gdziekolwiek znajduje się góra, tam prawdopodobnie będzie i dolina, a jednak są pewne góry wznoszące się w pośrodku morza, a nie ma wokół nich dolin. Złe rzeczy są przeciwieństwem dobrych, a rzeczy słodkie są przeciwieństwem kwaśnych.

Biblia przedstawia życie i śmierć jako przeciwieństwa i kto nie będzie służył Bogu, nie będzie miał życia, lecz śmierć, zaś kto będzie Mu służył i Go słuchał, będzie mieć życie. To jest najlepszy rodzaj przeciwieństwa i mamy na to Pańskie Słowo: „Oświadczam się dziś (...), żem żywot i śmierć przedłożył przed oczyma twymi, (...) przetoż obierz żywot, abyś żył” [5 Mojż. 30:19]. Tak więc propozycja w ciągu Tysiąclecia będzie taka: Bądź posłuszny i żyj albo nie bądź posłuszny i umrzyj. To są antytezy, czyli przeciwieństwa. [327,1]