NIEBO I PIEKŁO – Czy pastor Russell powiedział, że ich nie ma?

Pytanie (1909)Jeżeli nie ma ani nieba, ani piekła, proszę nam powiedzieć, jak się o tym przekonałeś?

Odpowiedź – Powiedzieliśmy już, że jest niebo, a w nim dosyć miejsca dla wszystkich aniołów i świętych. Nasz Pan powiedział: „W domu Ojca mojego wiele jest mieszkania, (...) idę, abym wam zgotował miejsce” [Jan 14:2,3]. Pan nic jednak nie powiedział o przygotowaniu tam miejsca dla całej ludzkości. Czas na przygotowanie miejsca dla ludzkości jest w Tysiącleciu. [326,1]