UZDRAWIANIE – Odnośnie przykazania Jezusa.

Pytanie (1911) – Co to oznacza, że Jezus przykazał swoim uczniom uzdrawiać chorych, wskrzeszać umarłych i oczyszczać trędowatych?

Odpowiedź – Uczniowie Jezusa poszli i wykonywali tę pracę do pewnego stopnia; ale w Piśmie Świętym jest jeden fragment, do którego odnosi się brat pytający, a który brzmi tak: „A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli: w imieniu moim demony wyganiać będą (...), a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją” [Mar. 16:17-18 NB]. Jak to rozumieć? W rzeczywistości fragment ten nie jest częścią pierwotnej Ewangelii; rozdział ten kończy się na wersecie dziewiątym [ósmym]; wszystko, co następuje od dziewiątego wersetu, jest interpolacją, czyli dopiskiem, dodanym, na ile wiemy, około ósmego stulecia. Nie znajduje się on w najstarszych greckich manuskryptach, o czym wiedzą wszyscy badacze. Aby dać wam ilustrację tego, co dodane zostało do Biblii, weźcie ostatni fragment Ewangelii św. Jana. Każdy pozna, że jest to dodane, nie znajduje się w żadnym ze starych rękopisów. Werset ten brzmi następująco: „Wiele też innych rzeczy dokonał Jezus, które, gdyby miały być spisane jedna po drugiej, mniemam, że i cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by należało napisać” [Jan 21:25]. Co za przesada! Ktoś, kto chciał to wyolbrzymić, pozwolił sobie dodać ten werset bez żadnego upoważnienia. Nie przyjmuję różnych takich dodatków do Słowa Bożego; trzymam się jedynie tego, co Bóg powiedział, jak to napisane zostało przez Jego proroków i apostołów, i nic ponadto. [324,1]