ZWIERZCHNICTWO – O pisaniu w „Mannie” itp.

Pytanie (1911) – Czy nie jest to ze strony siostry zaprzeczaniem zwierzchnictwa męża, gdy swoje nazwisko zapisuje w „Mannie” itp. zamiast nazwiska swego męża, jak na przykład Mrs. Mary Dodds zamiast Mrs. Joseph Dodds?

Odpowiedź – Nie jest to koniecznie zaprzeczaniem zwierzchnictwa, drodzy przyjaciele; nie powiedziałbym tego; ale jest to sprawa etykiety i kwestia tego, co właściwie jest odpowiednią formą. Z reguły rozumie się, że kiedy kobieta podpisuje się „Mrs.” przed swoim nazwiskiem, to pisze inicjały albo imię swego męża, ale kiedy pragnie podpisać się swoim własnym imieniem, wtedy opuszcza „Mrs.” albo pisze „Mrs.” w nawiasie. [323,2]