NAKRYWANIE GŁOWY – Upoważnienie do tego.

Pytanie (1906)Czy podczas zebrania kobieta powinna nakrywać głowę kapeluszem czy jakimœ innym nakryciem?

OdpowiedŸ – Zapytajcie apostoła Pawła, on jest autorytetem w tej sprawie; ja nim nie jestem. [323,1]