NIENAWIŚĆ – Świat nie może was nienawidzić; do kogo to było powiedziane?

Pytanie (1907)Proszę pogodzić te dwa wersety: „Świat nie może was nienawidzić, lecz mnie nienawidzi, ponieważ Ja świadczę o nim, że czyny jego są złe” [Jan 7:7 NB] oraz drugi wyjątek: „Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego; że jednak ze świata nie jesteście, ale Ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi” [Jan 15:19 NB]. Proszę pogodzić te dwa poszczególne wersety, a zwłaszcza słowa „Świat nie może was nienawidzić” i „dlatego was świat nienawidzi”.

Odpowiedź – Jedno było powiedziane do słuchaczy składających się z różnych ludzi, a drugie do tych, którzy byli Jego uczniami, których On wybrał spośród ludu żydowskiego. Powiedział: Ci, których mi dałeś, przyjęli Słowo moje, a ponieważ przyjęli Słowo moje i stali się moimi naśladowcami, świat ich nienawidzi, bo i mnie nienawidzi. Świat początkowo nie darzył ich nienawiścią; nie był im przeciwny. Mógł ich ignorować, ale nie miał ich w nienawiści. Pan był światłością rozpraszającą ciemność, a ponieważ ludzie nienawidzili światła, nienawidzili i Tego, który tym światłem przyświecał. Teraz wy staliście się uczestnikami tego Pańskiego światła: „Tak niechaj świeci światłość wasza” [Mat. 5:16] – i w miarę jak będziecie to czynić, świat będzie was nienawidzić, tak jak nienawidził Pana. [321,2]