ŻNIWO – Długość w przypowieściach z Mat. 13:30 i Mat. 20:1-16.

Pytanie (1916) – Czy żniwo, o którym mowa jest w przypowieści o kąkolu w Mat. 13:30, obejmuje taki sam okres jak praca w winnicy z Mat. 20:1-16?

Odpowiedź – Nie wiem. [321,1]