ŻNIWO – Odnośnie poszerzenia sposobności do służby.

Pytanie (1910) – Stosownie do tego, jak sprawy mają się obecnie, czy możesz nam określić, jak długo potrwają sposobności służby, czy to kolporterskiej, czy pielgrzymiej lub ochotniczej itp.?

Odpowiedź – Nie mogę. Niektórym z drogich przyjaciół może się wydawać, że wszystko to bardzo ładnie już nakreślili. Nie będę się z nimi sprzeczał, ponieważ ja tego nie widzę. Jeżeli powiadają, że widzą, w takim razie widzą więcej niż ja. Na ile umiem powiedzieć, drodzy przyjaciele, nie mam powodu przypuszczać, że praca kolporterska lub jakieś inne części służby zostaną zamknięte natychmiast. Wydaje mi się, że nigdy przedtem nie było korzystniejszych widoków dla tej służby jak obecnie. Myślę, że wy, ja i wszyscy zainteresowani tą pracą zrobimy najlepiej, jeśli nie będziemy zaprzątać sobie głowy tym, kiedy ta praca zostanie zakończona. Poznacie sami, kiedy będzie koniec, gdy praca się zakończy, czyż nie? Oczywiście, że tak. Czyńcie zatem z całych sił to, na co natkną się wasze ręce, a znajdziecie dużo do zrobienia, znaczne sposobności codziennie we wszystkich kierunkach. Moja rada: Idźcie naprzód, nie zważajcie na to, co inni mówią o tym, kiedy nie będzie można tego robić; sami się o tym przekonacie we właściwym czasie. [320,2]