ŻNIWO – Odnośnie zakończenia na wiosnę 1910 r.

Pytanie (1910) – Pomiędzy naszymi przyjaciółmi wysuwana jest myśl, że praca zakończy się na przyszłą wiosnę. Czy znajdujesz jakiś dowód biblijny na poparcie takiej myśli i czy sympatyzujesz z wysuwaniem takiej teorii?

Odpowiedź – Nie znajduję żadnej podstawy do takiego myślenia i nie sympatyzuję z wysuwaniem takiej teorii. Sądzę, że będzie o wiele lepiej dla drogich przyjaciół nie spekulować odnośnie rzeczy, których się nie wie. Ja przynajmniej uważam, że najlepiej jest nie robić żadnych przypuszczeń odnośnie czegoś, o czym nie ma się pojęcia. Jeżeli inni coś o tym wiedzą, dowiedzieli się czegoś, czego ja nie wiem – i jeśli są pewni, że posiadają znajomość tych rzeczy – to w takim razie są odpowiedzialni przed swoim Panem za robienie użytku z tej wiedzy. Lecz na ile ja to pojmuję, drodzy przyjaciele, dyskutowanie o takich sprawach odbiera tylko przyjaciołom sposobność pożytecznej pracy. Lepiej przestańmy mówić o takich sprawach, a zajmijmy się pilniej pracą żniwiarską, czyniąc, co w naszej mocy i wcale nie myśląc o tym, czy praca ta skończy się z przyszłą wiosną, czy nie. Powiem wam przyszłej wiosny, jak sprawa będzie wyglądać. W międzyczasie, jak ja to widzę, wszyscy mamy dużo do zrobienia. Niech się nikt nie zatrzymuje z powodu braku pracy. [320,1]