RĘCE – Kładzenie rąk na ofiarach.

Pytanie (1909) – Jakie znaczenie miało to, że arcykapłan zawsze kładł swoje ręce na głowach ofiarowanych zwierząt?

Odpowiedź – Nie jestem pewny, czy arcykapłan zawsze kładł swoje ręce na ich głowy, ale kiedy to czynił, pokazywałoby to, że je uznaje i że zwierzę go reprezentuje, jako że była to jego ofiara. Tak samo, gdy grzesznik kładł swoje ręce na ofierze, to ofiara ta była przyjmowana w jego miejsce i jego samego przedstawiała. To samo mamy w przypadku kościoła kładącego ręce na Pawła i Barnabę. Ten gest oznaczał: Przyjmujemy ich jako naszych przedstawicieli, a kiedy pójdą w świat, reprezentować będą kościół w Antiochii, który ponosić będzie ich wydatki itd. [317,1]