WIELKIE GRONO – I boska natura.

Pytanie (1916) – Czy są jakieś wersety, które dowodzą, że Wielkie Grono nie otrzyma boskiej natury?

Odpowiedź – Nie ma wersetów, które mogłoby dowieść, że Wielkie Grono otrzyma boską naturę, lecz jest wiele, które dowodzą, że nie otrzyma boskiej natury, ponieważ Pismo Święte mówi nam, że boska natura będzie dana tylko zupełnym zwycięzcom. Członkowie Wielkiego Grona odniosą ostatecznie zwycięstwo, lecz klasa Malutkiego Stadka okaże się zupełnie zwycięska i będzie składać się z tych, którzy odniosą bardzo wielkie zwycięstwo, ponieważ w zupełności postępowali za Barankiem. Jezus dobrowolnie stawił swoje ciało ofiarą żywą. Malutkie Stadko także dobrowolnie postępuje w ofierze, zaś Wielkie Grono tego nie czyni. Dlatego będą musieli być wysłani na pustynię ucisku dla zniszczenia ich ciał. Jedynie ci ofiarujący się, którzy chętnie i gorliwie współdziałają z ofiarującym Kapłanem, Panem Jezusem, będą członkami klasy Oblubienicy i staną się uczestnikami boskiej natury – chwały, czci i nieśmiertelności. Na początku jedynie Ojciec Niebieski posiadał nieśmiertelność, następnie otrzymał ją Syn w nagrodę za swoją wierność, a potem klasa Oblubienicy zasiądzie z Nim na Jego tronie i będzie współuczestniczyć w Jego chwale. Święty Piotr mówi nam, że Bóg dał nam bardzo wielkie i kosztowne obietnice, abyśmy przez nie (przez ich wpływ na nasze serca i myśli) stali się uczestnikami boskiej natury [2 Piotra 1:4]. Mówi to do klasy Malutkiego Stadka, a nie do Wielkiego Grona. Dlaczego nie? Ponieważ Słowo Boże nie jest dla Wielkiego Grona. Oni nie chcą iść wiernie i dobrowolnie naprzód aż do śmierci i dlatego Słowo Pańskie nie jest do nich skierowane. Będą musieli być przymuszeni; tylko ci, którzy dobrowolnie będą postępować według Słowa, dostąpią udziału w boskiej naturze. Święty Paweł mówi o tych, którzy szukają chwały, czci i nieśmiertelności jako o otrzymujących żywot wieczny, lecz muszą się o to ubiegać. Jest coś do zrobienia. Godni będą tylko ci, którzy się o to starają. Ta obietnica może być zastosowana po pierwsze przez wejście w przymierze poprzez ofiarę, a potem, gdy będziemy właściwie postępować, otrzymamy najwyższą nagrodę. Pozostali otrzymają mniejszą nagrodę. [316,2]