WIELKIE GRONO – Ich przemiana.

Pytanie (1915) – Czy Wielkie Grono będzie zabrane do chwały przed ustanowieniem Królestwa?

Odpowiedź – Myślę, że nie. Myślę, że Królestwo będzie ustanowione przed zabraniem Wielkiego Grona. Wierzę, że po ustanowieniu Królestwa i w czasie wielkiego ucisku Wielkie Grono umyje swoje szaty i dopełni ofiarowania w tym czasie anarchii i potem będzie obecne na wieczerzy weselnej. Ono nie będzie stanowić części Oblubienicy, lecz mimo to otrzyma zaszczyt uczestniczenia w wielkiej uczcie i bycia w towarzystwie Oblubienicy, bycia, że tak powiemy, jej uhonorowanymi sługami – służebnicami. [316,1]