WIELKIE GRONO – Jaką jest częścią „walnego zgromadzenia”?

Pytanie (1913) – „Do walnego zgromadzenia i do zebrania [Kościoła] pierworodnych, którzy są spisani w niebie” [Hebr. 12:23]. Czy Kościół z powyższego tekstu obejmuje także Wielkie Grono i kiedy werset ten znajduje swoje zastosowanie?

Odpowiedź – To pytanie mieliśmy już wcześniej na naszym zebraniu. Jak wtedy wykazaliśmy, klasa Wielkiego Grona zalicza się do Kościoła, a odnosi się to do obecnego czasu. Oznacza to, że apostoł mówi o zgromadzeniu Kościoła. Walne zgromadzenie, jak wierzymy, odbywa się teraz, tak samo jak ta konwencja trwa już od dwóch dni. Jedni przyjechali w sobotę rano, inni wieczorem, a jeszcze inni przed chwilą. Właśnie widziałem niektórych, jak wchodzili z walizkami. Mamy tutaj zgromadzenie i zbiera się ono stopniowo. Tak samo Bóg zgromadza w pierwszym zmartwychwstaniu swój „Kościół pierworodnych”. Pierworodny z Kościoła, Jezus, Głowa, wszedł do tej chwały tysiąc osiemset lat temu, a gromadzenie Kościoła, który jest Jego Ciałem, jak rozumiemy, odbywa się w czasie obecnego Żniwa. Ci, którzy śpią w Jezusie, będą najpierw przemienieni, a my, którzy żyjemy i pozostajemy, jesteśmy stopniowo przemieniani, każdy w swoim porządku, aż cały Kościół zostanie przemieniony. Ten sam proces gromadzenia „Kościoła pierworodnych” obejmuje klasę Wielkiego Grona, a wszyscy z nich wejdą jako część łącznego gromadzenia walnego zebrania „Kościoła pierworodnych”, których imiona spisane są w niebie. Nie wszystkie te imiona są zapisane w „Barankowej księdze żywota”, ponieważ ci, których imiona są tam zapisane, stanowią szczególną klasę, klasę Oblubienicy. Imiona ich zostały zapisane w czasie ich poświęcenia i Pan powiedział, że nie wymaże ich imion, jeżeli nie staną się oni niewiernymi, nie obrócą się przeciwko Niemu i Jego zarządzeniom. Widzimy więc, że Pan obchodzi się z nami bardzo łaskawie i niektórych przywiedzie choćby przez wielki ucisk. [315,1]