WIELKIE GRONO – Z tej strony zasłony.

Pytanie (1913) – Czy jest klasa Wielkiego Grona z tej strony zasłony i czy będzie jakiekolwiek rozdzielenie pomiędzy Malutkim Stadkiem a Wielkim Gronem z tej strony zasłony?

Odpowiedź – Staraliśmy się dowieść wczoraj wieczorem, że nie ma rozdzielenia, nie ma dwóch klas w obecnym czasie i byłoby całkiem niewłaściwe, abyśmy ty, ja lub ktokolwiek z ludu Bożego próbowali mówić: „Ten należy do Wielkiego Grona, a tamten do Malutkiego Stadka”. Nikt nie decyduje o tym, tylko sam Pan, a to jest wyraźnie pozostawione na sam koniec. Dlatego uważamy, iż byłoby to zupełnie niestosowne, by mówić o dwóch klasach w Kościele. „Wy jesteście wszyscy braćmi” [Mat. 23:8]. Wszyscy wchodzą pod jedno imię. Starajcie się, by uczynić wasze powołanie i wybranie pewnym. Nikt z ludzi nie może wiedzieć ani mówić, jak dobrze biegniecie w zawodach. Tylko Bogu i tobie jest wiadome, na ile jesteś wierny, a apostoł oświadcza, abyśmy sami byli w pełni przeświadczeni, że dobrze postępujemy. Pamiętajmy, co mówił: „Lecz co się mnie tyczy, nie ma najmniejszego znaczenia, czy wy mnie sądzić będziecie, czy jakiś inny sąd ludzki, bo nawet ja sam siebie nie sądzę” [1 Kor. 4:3 NB]. Mógłbym bowiem wydać niewłaściwy sąd sam na siebie i powiedzieć: „Ty nie należysz do Malutkiego Stadka” albo powiedzieć: „Ty na pewno należysz do Malutkiego Stadka”. Więc nie ma dla nas najmniejszego znaczenia, czy jesteśmy sądzeni przez siebie nawzajem, czy przez siebie samych. Jest jeden, co sądzi – Bóg i On zadecyduje w tej sprawie. Nikt inny nie jest kompetentny, by to czynić. Dopomagajmy sobie wzajemnie, zachęcajmy się nawzajem, wykazujmy warunki, zasady itd., lecz nie sądźmy jedni drugich. [314,3]