WIELKIE GRONO – Odnośnie czasu przemiany.

Pytanie (1913) – W jakim mniej więcej czasie klasa Wielkiego Grona będzie uwielbiona?

Odpowiedź – Myślę, że wkrótce po uwielbieniu Malutkiego Stadka i po czasie wielkiego ucisku, jaki przyjdzie na cały świat i w którym klasa Wielkiego Grona będzie pierwsza mieć swój dział; potem, gdy oni wszyscy wyjdą z ucisku, będą uwielbieni i przyprowadzeni przed oblicze Króla, jak jest opisane w Psalmie 45 [Psalm 45:15]. [314,2]