WIELKIE GRONO – Jego przemiana.

Pytanie (1913) – Czy ci, którzy należą do klasy Wielkiego Grona, są obecnie przemieniani?

Odpowiedź – Czy uważamy, że członkowie klasy Wielkiego Grona ulegają przemianie w chwili śmierci? Sądzę, że nie. W moim zrozumieniu klasa Malutkiego Stadka stanowić będzie pierwsze zmartwychwstanie, jak czytamy: „Błogosławiony i święty, który ma część w pierwszym zmartwychwstaniu; (...) będą kapłanami Bożymi i Chrystusowymi i będą z nim królować tysiąc lat” [Obj. 20:6]. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Rozumiałbym, że klasa Wielkiego Grona nie będzie przemieniona, zanim klasa Kościoła, Malutkiego Stadka, nie zostanie w zupełności skompletowana po drugiej stronie zasłony. [314,1]