WIELKIE GRONO – Odpokutowanie za grzech.

Pytanie (1913) – Czy myślisz, że Wielkie Grono pokutuje za częściowo rozmyślne grzechy, popełnione przeciwko Kościołowi, gdy się weźmie pod uwagę sprawiedliwość – po to, by mogli powstać z grobu?

Odpowiedź – Nie wyraziłbym tego w ten sposób. Ująłbym to raczej w takiej formie, w jakiej opisane to zostało w „The Watch Tower” lub w „Wykładach Pisma Świętego”; sądzę, że tak jest lepiej. Ten brat może mieć rację, ale nie podoba mi się sposób, w jaki to ujął. Jeżeli przeczytacie jeszcze raz to, co jest napisane w „The Watch Tower”, to wolę, aby tak to pozostawić. Na większość doktrynalnych pytań wolę nie odpowiadać ani na konwencjach, ani w prywatnych listach nic więcej ponad to, co jest powiedziane w „The Watch Tower”, ponieważ przekonałem się, iż niektórzy z drogich przyjaciół skłonni są mówić: „Brat Russell wierzył poprzednio tak, jak jest w 'Wykładach Pisma Świętego' i w 'The Watch Tower', wiem to, ale od tego czasu zmienił swe zdanie; napisał mi specjalny list” albo: „Słyszałem go, jak mówił na konwencji tego roku tak a tak”. Słyszałem, że nawet jeden z pielgrzymów twierdził, iż brat Russell zmienił swe zdanie w pewnej kwestii. Chcę więc powiedzieć, że gdy brat Russell zmieni swe zdanie, umieści to w „The Watch Tower”, bo chce, aby wszyscy się o tym dowiedzieli. Wierzcie tylko w to, co jest w „The Watch Tower”. Postaram się tam przedstawić to możliwie najwyraźniej, a jeżeli nie umiem przedstawić tego dość wyraźnie tam, to obawiam się, że nie potrafiłbym i tutaj. [313,3]