WIELKIE GRONO – Odnośnie roku 1914.

Pytanie (1913) – Czy myślisz, że ci, którzy przeżyją rok 1914, znajdą się w klasie Wielkiego Grona?

Odpowiedź – Nie wiem, a moja myśl oraz przypuszczenia w tej sprawie są bez znaczenia. Sądzę, że im mniej będziemy zgadywać, tym lepiej. Odnośnie roku 1914 mamy pewne powody wierzyć, że będzie to bardzo ważny rok. Nigdy nie twierdziliśmy, że nasz pogląd na tę sprawę jest nieomylny. Nie wiem z całą pewnością, czy Czasy Pogan zakończą się w październiku 1914 roku, czy w jakimś innym czasie. Podajemy to tylko jako naszą opinię i przedstawiamy wam biblijny powód. Niektórzy mogą wierzyć, inni nie. Taka jest nasza myśl i jeśli jest poprawna, to około tego czasu albo krótko po nim na świat przyjdzie wielki ucisk. Nie jakiś literalny ogień, lecz ogień symboliczny, w którym świat przejdzie palące doświadczenia, pośród których ustanowione zostanie Królestwo Mesjasza. [313,2]