WIELKIE GRONO – Jego rozwój.

Pytanie (1913) – Czy klasa Wielkiego Grona rozwija się przez cały Wiek Ewangelii, czy też wszyscy z tej klasy przejdą przez wielki ucisk?

Odpowiedź – Daliśmy już na to odpowiedź w „Wykładach Pisma Świętego” i być może ponowne przeczytanie rzuciłoby więcej światła na tę kwestię. Faktem jest, że Wielkie Grono nie jest znane ani wam, ani mnie, ani nikomu innemu. Nie będzie takiej klasy, dopóki Pan nie zadecyduje – jak przedstawione to jest w przypowieści. Pan pokazany jest w przypowieści jako ten, który dał pewne talenty swoim sługom, aby po powrocie rozliczyć się z nimi, czyli z Kościołem. Niektórzy będą w jednej klasie, inni w drugiej. Klasyfikacja ta dotyczyć będzie zarówno umarłych, jak i żywych. Z Boskiego zarządzenia niektórzy mogą doznać doświadczeń ucisku, które w ciągu Wieku Ewangelii przynależą do klasy drugorzędnej. Nie możemy rozpoznać, kto należy do Malutkiego Stadka. [313,1]