WIELKIE GRONO – Odnośnie Miejsca Świętego.

Pytanie (1912) – Czy w Wielkim Gronie może być ktoś, kto nigdy nie znajdował się w stanie wyobrażanym przez Świątnicę?

Odpowiedź – Nie, nikt nie może być w Wielkim Gronie, jeżeli nie dostał się do Przybytku. Tylko ci, co uczynili ofiarowanie i których poświęcenie zostało przyjęte, liczą się tymczasowo za członków Ciała Chrystusowego. Jeżeli tacy po wejściu do Świątnicy zaniedbają rozwijanie w sobie ducha Chrystusowego, nie będą przez niego ćwiczeni i w końcu okaże się, że nie utrzymali swego miejsca w Ciele Chrystusowym. Nikt jednak nie ma kompetencji, by o tym decydować. Zmartwychwstanie objawi decyzję Mistrza. [312,2]