WIELKIE GRONO – Niepokazane w Piramidzie.

Pytanie (1912-Z) – Czy nie ma nic w Wielkiej Piramidzie, co mogłoby przedstawiać Wielkie Grono – panny, towarzyszki Oblubienicy, które pójdą za nią (Psalm 45:15)? Z Twojego tłumaczenia rozumiemy, że Komnata Królowej symbolicznie przedstawia tych, którzy osiągną doskonałość na ludzkim poziomie i że Komnata Króla symbolicznie przedstawia tych, którzy otrzymają boską naturę. Czy Wielkie Grono nie jest ukazane w Piramidzie, czy też zapomniałeś zwrócić uwagę na jakiś szczegół, który je symbolizuje?

Odpowiedź – Bóg w czasie Wieku Ewangelii od prawie dziewiętnastu wieków powołuje Kościół do chwały, czci i nieśmiertelności. W przyszłym wieku, pod kierownictwem Królestwa Mesjaszowego, otworzy drogę do restytucji i doprowadzi wszystkich chętnych oraz posłusznych do ziemskiej doskonałości. Bóg nie powołuje nikogo do klasy Wielkiego Grona. Ci, którzy ostatecznie będą należeć do tej klasy, zachowani „jako przez ogień” [1 Kor. 3:15], otrzymają nagrodę, do której nigdy nie byli powołani, czyli zaproszeni. W tym wieku jest tylko jedno powołanie, jak czytamy: „Jesteście powołani w jednej nadziei powołania waszego” (Efezj. 4:4). To powołanie było do samoofiary – aby iść śladami Jezusa. Jedynie przez uczynienie przymierza ofiary zostaliśmy przyjęci i spłodzeni z ducha świętego oraz obdarzeni przywilejem nazywania się wybranymi Boga.

Z tego punktu widzenia wydaje się bardzo właściwe, że Wielka Piramida nie wykazuje miejsca dla Wielkiego Grona w tym sensie, żeby jego przedstawiciele zostali zaproszeni do jakiegoś specjalnego miejsca.

Przedsionek, jak już wykazaliśmy [„Przyjdź Królestwo Twoje”, str. 352], pokazuje doświadczenia Kościoła w szkole Chrystusowej, które są konieczne, nim ktokolwiek mógłby przejść na mocy „pierwszego zmartwychwstania” do boskiej doskonałości przedstawionej w Komnacie Króla. Stąd też możemy przypuszczać, że klasa Wielkiego Grona wchodzi do tego Przedsionka, czyli szkoły, ale tylko „wierni aż do śmierci” przechodzą pod granitowym skrzydłem do Komnaty Króla. [309,1]