WIELKIE GRONO – Poświęceni, ale niebiegnący.

Pytanie (1911) – Czy będą tacy pośród Wielkiego Grona, którzy uczynili poświęcenie, ale nigdy nie biegli po nagrodę?

Odpowiedź – Nie wiem, czy ktokolwiek mógłby odpowiedzieć na to pytanie, z wyjątkiem samego Pana; ale mogę przypuszczać, że nie będzie nikogo takiego w klasie Wielkiego Grona, kto by przynajmniej nie wystartował w tym biegu. [307,2]