WIELKIE GRONO – Odnośnie jego wzbudzenia.

Pytanie (1910) – Czy mamy rozumieć, że od roku 1878 wszyscy poświęceni, którzy są wierni, przechodzą w chwili śmierci na poziom duchowy, łącznie z członkami Wielkiego Grona? I czy uważasz, że ci z klasy Wielkiego Grona, którzy zasnęli przed obecnym czasem Żniwa, zostali wzbudzeni w owym roku? A jeśli tak, to jak moglibyśmy to zharmonizować z przypowieścią o mądrych i głupich pannach?

Odpowiedź – Pismo Święte nie daje nam nigdzie podstawy do takiego wniosku i uważam, że to nie jest tak ważne, abyśmy mieli o tym wiedzieć. Wniosek, który powinniśmy wyciągnąć, jest taki, żeby swoje powołanie i wybranie uczynić pewnym oraz starać się uniknąć znalezienia się w klasie Wielkiego Grona, a wejść do Malutkiego Stadka. Nie robi to różnicy ani dla mnie, ani dla was, czy Wielkie Grono zostało wzbudzone w roku 1878, czy też nie. Nasze zrozumienie odnośnie Malutkiego Stadka jest takie, że od tego roku wszyscy, którzy byli członkami Ciała Chrystusowego, zostali przemienieni; lecz jeżeli chodzi o Wielkie Grono, nie podjęlibyśmy się udzielić odpowiedzi. Nie wiemy. Skłaniamy się raczej do tego, że nie, ale nie mamy żadnych podstaw, by na to odpowiedzieć. [306,3]