WIELKIE GRONO – Odnośnie utraty koron.

Pytanie (1910) – Czy słowa: „Trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony twojej” [Obj. 3:11] odnoszą się do klasy Wielkiego Grona? Czy można powiedzieć, że oni posiadają koronę żywota?

Odpowiedź – Odpowiadam, że na początku nie ma klasy Wielkiego Grona. Nikt nie został przyjęty jako członek Wielkiego Grona, lecz jako ofiarujący się kapłan i każdy należy do wybranych w czasie swego poświęcenia. Takiemu komuś została przydzielona korona; był on wezwany w tym celu, aby otrzymać koronę. Jest jednak pytanie, czy utrzyma prawo do korony i czy zostanie zwycięzcą? Jeżeli tak, to znaczy, że trwa w klasie kapłańskiej, do której został zaproszony, ponieważ wszyscy jesteśmy powołani w jednej nadziei powołania naszego [Efezj. 4:4]. Lecz jeżeli nie zostanie zwycięzcą, przestanie być członkiem klasy Ciała Chrystusowego, Malutkiego Stadka i przez to utraci wszelkie prawo do korony. Jednak korona była mu dana przy jego poświęceniu się, gdyż nikt nie zostaje przyjęty do czego innego, jak tylko do korony. [306,2]