WIELKIE GRONO – Upadek po dojściu do stanu doskonałej miłości.

Pytanie (1910) – Czy ten, kto osiągnął stan doskonałej miłości, może odpaść do klasy Wielkiego Grona?

Odpowiedź – Myślę, że tak. Uważam, że nie tylko może odpaść do Wielkiego Grona, ale także, że mógłby zupełnie odpaść. Jeżeliby ktoś doszedł do stanu doskonałej miłości oraz był nauczycielem innych, ale nie utrzymał tego stanu oraz relacji z Panem, może nawet zostać całkowicie odrzucony. [305,2]