WIELKIE GRONO – O oddzieleniu od Malutkiego Stadka.

Pytanie (1910) – Czy spodziewasz się zewnętrznego oddzielenia Wielkiego Grona od Malutkiego Stadka, czy tylko oddzielenia w duchu i ogólnej przynależności obu klas do jednego zgromadzenia aż do końca okresu Żniwa?

Odpowiedź – Nie wiem o niczym, co by wskazywało, jakoby Pan miał dokonać rozdziału pomiędzy członkami Malutkiego Stadka i Wielkiego Grona w tym znaczeniu, że podzieliłby ich na dwie grupy. Pamiętajcie, że w „Wykładach Pisma Świętego” wskazaliśmy, iż Eliasz był figurą Kościoła oraz że być może Elizeusz był figurą klasy Wielkiego Grona, a później klasy świętych Starego Testamentu. Nie jesteśmy zbyt pewni co do Elizeusza, ale jesteśmy pewni co do Eliasza, ponieważ mamy stanowczy dowód w Objawieniu, że Eliasz był figurą klasy Kościoła; ale jeżeli Elizeusz był figurą klasy Wielkiego Grona, w takim razie figura ta zdaje się udowadniać, że nie będzie rozdzielenia, ponieważ były liczne możliwości rozdzielenia ich, jak to przedstawione było w doświadczeniach i próbach, które mogły ich rozdzielić. Na przykład, Eliasz rzekł do Elizeusza: Ty pozostań tu, gdyż Pan posłał mnie tam a tam. Ale Elizeusz odpowiedział: Nie, nie zostanę; gdziekolwiek ty pójdziesz i ja z tobą pójdę. I poszedł. Kiedy indziej znowu Eliasz powiedział: Poczekaj tu. Pan posłał mnie tam a tam. Ale Elizeusz nie pozostał, lecz szedł wszędzie za Eliaszem. W końcu Eliasz przyznał Elizeuszowi, że otrzymanie specjalnego błogosławieństwa zależne będzie od tego, czy pozostanie z nim do końca. Elizeusz prosił o otrzymanie specjalnego błogosławieństwa: Czy nie mogę dostać specjalnego błogosławieństwa? Daj mi swe błogosławieństwo. Eliasz odpowiedział: Jeżeli będziesz ze mną, kiedy zostanę zabrany, wówczas dostaniesz błogosławieństwo. Innymi słowy, jeżeli będziecie wytrwali oraz dalej będziecie podążać w tym kierunku i nie zostaniecie odłączeni przez próby po drodze, otrzymacie specjalne błogosławieństwo po odejściu klasy Eliasza. I tego właśnie mamy się spodziewać. Pamiętacie potem ten obraz, kiedy Eliasz został zabrany do nieba i płaszcz jego spadł na Elizeusza, zaś Elizeusz podniósł ten płaszcz. Płaszcz jest symbolem władzy. Pamiętacie, że Elizeusz ubrał się w ten płaszcz i otrzymał moc Eliasza. Kiedy przybył do Jordanu, uderzył płaszczem rzekę i jej wody się rozstąpiły, żeby mógł przejść suchą nogą na drugą stronę. Wszystko to symbolicznie wyobraża śmierć klasy Wielkiego Grona, że przejdzie ona przez śmierć, co symbolicznie przedstawione było przez Jordan – że przejdzie zwycięsko, kiedy mieć będzie na sobie płaszcz Eliasza. W naszym zrozumieniu wszystko, co nastąpi po przekroczeniu Jordanu, o ile w ogóle ma to być figurą, będzie wyobrażeniem tego, co będą czynić święci Starego Testamentu po przejściu Wielkiego Grona przez Jordan śmierci. [305,1]