WIELKIE GRONO – Odnośnie nasienia Abrahamowego.

Pytanie (1910) – Czy myśl, że klasa Wielkiego Grona jest częścią duchowego nasienia Abrahamowego, zawiera się w pytaniu odnośnie przymierzy? Zob. „The Watch Tower”, 15 lutego 1909 [R-4341].

Odpowiedź – Nie wiem, do czego to się odnosi. Pytania powinny być zawsze niezależne od wszystkiego, wtedy jeśli coś się nie zgadza w „The Tower”, to to zauważycie. Lecz dam odpowiedź bez odnoszenia się do „The Watch Tower”: „Czy Wielkie Grono jest częścią duchowego nasienia Abrahamowego?”. Odpowiadam, że według mojego zrozumienia jest, lecz można się na to zapatrywać w dwojaki sposób. Typem duchowego nasienia Abrahamowego byli Izaak i Rebeka; Izaak wyobrażający Pana Jezusa Chrystusa, a Rebeka Kościół, klasę Oblubienicy, Malutkie Stadko. Z opisu powołania Rebeki pamiętamy, że zostały jej dane pewne służebnice, które poszły wraz z nią. Służebnice te przedstawiają klasę Wielkiego Grona. Podróżowały z Rebeką i nie stanowiły Oblubienicy, lecz „panny za nią, towarzyszki jej” [Psalm 45:15], które poszły z nią. W podobny sposób mówi się we wszystkich przypadkach w Starym Testamencie, że gdziekolwiek jest wspomniana oblubienica, tam też jest mowa o służebnicy, która szła z nią. Na przykład, każda z żon Jakuba miała służebnicę. Taki był zwyczaj owych czasów. Czytamy, że Rebeka miała przynajmniej dwie służebnice, jeśli nie więcej. W Psalmie 45, przedstawiającym Kościół jako Oblubienicę Chrystusową, czytamy, że „wszystka zacność córki królewskiej jest wewnątrz; (...) w odzieniu haftowanym przywiodą ją do króla” [Psalm 45:14-15]. Potem czytamy, że panny, towarzyszki, idą za nią. Te przyjaciółki oblubienicy są częścią domostwa. W taki sposób klasa Wielkiego Grona jest częścią domu.

Lecz weźmy jeszcze jeden obraz pod rozwagę, pokolenie Lewiego. Cofnijcie się i zobaczcie, skąd ono pochodzi. Pamiętacie noc Paschy. Tej nocy Pan zachował pierworodnych Izraela. Pamiętacie też, że potem Pan rzekł do Mojżesza, iż zachował pierworodnych Izraela i teraz mają zamienić ich na pokolenie Lewiego. Odtąd pokolenie Lewiego przedstawiało klasę wszystkich pierworodnych, a ci pierworodni przedstawiali Kościół. I dlatego też jest nazwany „Kościołem pierworodnych”, „którzy są spisani w niebie” [Hebr. 12:23]. Dlatego cały dom Lewitów przedstawiał klasę wszystkich pierworodnych – „Kościół pierworodnych”. Lecz między tymi Lewitami były dwie klasy. Spomiędzy tych Lewitów wybrano niewielką grupę kapłanów – Aarona i jego rodzinę, reszta zaś była sługami tej kapłańskiej rodziny. Tutaj znajdujemy inny obraz tego głównego faktu, że do domowników wiary włączony jest Jezus z wybraną klasą Oblubienicy i klasa Wielkiego Grona, i oni wszyscy stanowią „Kościół pierworodnych”, których imiona zapisane są w niebie. Oni wszyscy wywodzą się spośród ocalonych albo tych, których ominęła śmierć w czasie tej nocy – w obecnym czasie, zanim rozpocznie się poranek Tysiąclecia. Ta noc obejmuje cały Wiek Ewangelii i ci wszyscy, którzy zostają ocaleni tej nocy, byli wyobrażeni w całym pokoleniu Lewiego. Dlatego całe pokolenie Lewiego przedstawia „Kościół pierworodnych” i te dwie klasy to: wybrane Ciało Chrystusowe, czyli Oblubienica Chrystusowa, oraz duchowi słudzy Kościoła, klasa Wielkiego Grona. [304,1]