WIELKIE GRONO – Cierpi za grzechy świata czy ludzi?

Pytanie (1910) – W „The Watch Tower” z 15 czerwca [1910] dokonano rozróżnienia między światem a ludźmi [R-4638]. Czy mamy rozumieć, że Wielkie Grono cierpi tylko za grzechy ludzi, czy też, że Wielkie Grono cierpi za grzechy świata?

Odpowiedź – „The Watch Tower” nie zdawało sobie sprawy, że przedstawiło taką różnicę. Według mojego zrozumienia ludzie, o których wspomina Pismo Święte, są właśnie światem. Jeżeli więc zrobiliśmy takie rozróżnienie, nie było ono celowe. Bardzo trudno jest pisać i nie popełnić żadnego błędu, a zarazem pamiętać, że istnieją tak rozmaite stany umysłu, iż jeden będzie patrzył na to z tego punktu widzenia, a drugi z innego. Musicie czytać ostrożniej, a ja muszę pisać ostrożniej; w ten sposób wspólnie skorzystamy. [303,2]