WIELKIE GRONO – Kto ich odłącza?

Pytanie (1910) – W „Cieniach Przybytku” na stronie 69 czytamy, że członkowie Wielkiego Grona odcięli się od Chrystusa. W Ew. Jana 15:2 czytamy: „Każdą latorośl, która we mnie owocu nie przynosi, odcina”, co zdaje się wskazywać na jakieś dodatkowe działanie ze strony Boga. Proszę zdefiniować te dwa działania.

Odpowiedź – Bóg działa tylko wtedy, kiedy działa też druga strona. Na przykład Jezus mówi nam: „Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. (...) Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie” [Jan 15:1-2,8 NB]. To oczyszczenie, jak rozumiemy, przedstawia próby i trudności życiowe, lecz są one tylko dla tych, co są latoroślami w Chrystusie. W jaki sposób oni przyszli do Chrystusa? Przez poświęcenie się. A co było właściwym zamiarem i celem waszego poświęcenia? Żeby wydawać owoc. To jest właściwy cel waszego członkostwa w winnym krzewie, w Ciele Chrystusowym. Dlatego, jeśli nie przynosicie owocu i nie wyrabiacie w sobie owoców ducha świętego, sami się odłączacie, czyli odcinacie, gdyż zaniedbaliście przynoszenia owocu, a Bóg tego wymaga. Następnie oddzieli On takich od swego Kościoła – wybranego Ciała Chrystusowego. [303,1]